Kiểm tra tháng đầu huấn luyện đối với Lữ đoàn 954

HQ Online -

Chiều 12/4, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Quân chủng do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả tháng đầu huấn luyện năm 2024 tại Lữ đoàn 954.

Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết quán triệt nội dung kiểm tra

Đoàn đã kiểm tra các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần-kỹ thuật. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quán triệt, triển khai mệnh lệnh, chỉ thị và hướng dẫn của các cấp về công tác huấn luyện năm 2024; kế hoạch huấn luyện, hệ thống giáo án, bài giảng, thực hành thông qua bài giảng; nhận thức chính trị, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ và công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật trong tháng đầu huấn luyện.

Lữ đoàn 954 đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024; hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu, đăng ký thống kê huấn luyện, giáo án bài giảng, sổ sách ghi chép của các đối tượng bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Các chế độ, nền nếp, nội dung, chương trình huấn luyện của các đối tượng được thực hiện nghiêm túc và khoa học.

Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật chuyển biến rõ nét; lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi của quân nhân bảo đảm tốt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ; 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Lữ đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết biểu dương những kết quả đã đạt được trong tháng đầu huấn luyện đồng thời yêu cầu Lữ đoàn nhanh chóng khắc phục những điểm hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra; chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về tình hình, nhiệm vụ, tập trung các đột phá năm 2024; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và VKTB.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật trong huấn luyện; quyết tâm hoàn thành tốt công tác huấn luyện năm 2024, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Tin, ảnh: Văn Long, Trung Thức

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn