Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng tại Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

HQ Online -

Ngày 22 và 23/11, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 132/2020/QH14, Nghị định 26/2021/NĐ-CP và Thông tư 58/2021/TT-BQP về thí điểm một số chính sách tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tham gia hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế tại Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng quán triệt nội dung kiểm tra

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại cảng Tân cảng Cát Lái, ICD Tân cảng Nhơn Trạch, ICD Tân cảng Sóng Thần, ICD Tân cảng Long Bình, thuộc TCT Tân cảng Sài Gòn.

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng đã ghi nhận và biểu dương kết quả sản xuất kinh doanh của TCT trong thời gian qua. TCT đã quản lý và sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao trong phát triển kinh tế gắn với quốc phòng. Các cơ sở hạ tầng, tài sản do TCT Tân cảng Sài Gòn đầu tư trên đất quốc phòng đều mang tính lưỡng dụng, luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đoàn công tác kiểm tra tại ICD Tân cảng Sóng Thần

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu gian tới, TCT Tân cảng Sài Gòn tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng về chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với phòng thủ quốc gia một các hiệu quả, bền vững…

Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn