Kiểm tra công tác huấn luyện giai đoạn 1 tại Lữ đoàn 131

HQ Online -

Chiều 10-6, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Quân chủng do Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện giai đoạn 1 năm 2021 tại Lữ đoàn Công binh 131.

Sau khi nghe chỉ huy Lữ đoàn báo cáo kết quả huấn luyện giai đoạn 1, đoàn công tác đã kiểm tra các nội dung: Công tác tham mưu huấn luyện, kết quả huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; huấn luyện chiến sĩ mới và công tác huấn luyện hậu cần-kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra nội dung huấn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh cấp phân đội

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá đơn vị đã tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung, kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1; xây dựng tiến trình biểu, phê duyệt giáo án đúng phân cấp; chuẩn bị vật chất, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập và huấn luyện cho các đối tượng đúng quy định. Trong đó, nhiều nội dung bảo đảm tốt như: Tổ chức biên chế quân số, VKTB; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện; thực hành 3 tiếng nổ của chiến sĩ mới và công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Kết quả chung: Đơn vị xếp loại Khá.

Kiểm tra thể lực bộ đội

Lữ đoàn thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; kết hợp chặt chẽ công tác huấn luyện chiến đấu với chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng kết luận buổi kiểm tra

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng yêu cầu: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ theo quy định; xây dựng và phê duyệt kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 đúng, đủ nội dung theo phân cấp; tổ chức huấn luyện chuyên ngành công binh bảo đảm chất lượng tốt; đẩy mạnh Phong trào thi đua Quyết thắng; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đội ngũ cán bộ phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, quan tâm nắm chắc tình tư tưởng, kỷ luật của bộ đội; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                             Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn