Kiểm công tác huấn luyện chuyên ngành công binh tại Lữ đoàn 131

HQ Online -

Ngày 16 và 17/6, tại Hải Phòng, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh do Đại tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện chuyên ngành công binh tại Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân. Cùng đi có Đại tá Trần Đức Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân.

 Kiểm tra phân đội công binh bố trí bãi mìn đè nổ bằng dây chuẩn song song

Thời gian qua, Lữ đoàn 131 đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành theo đúng chỉ lệnh, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh và Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Hải quân.

Các phân đội làm nhiệm vụ SSCĐ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn luôn bảo đảm quân số, VKTBKT, lượng dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Lữ đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cán bộ các cấp theo đúng chương trình, nội dung, thời gian quy định; thực hiện tốt kế hoạch thông qua giáo án, bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện được bồi dưỡng theo phân cấp.

Kiểm tra thực hành gói buộc lượng nổ

Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế các nội dung: Công tác đào tạo tiểu đội trưởng công binh; bảo đảm vật chất, tài liệu, thao trường, bãi tập cho huấn luyện chuyên ngành công binh; chuẩn bị tham gia hội thi, hội thao các cấp; tổ chức phương pháp huấn luyện một số đề mục (phá nổ cản, gói buộc lượng nổ; bố trí bãi mìn bộ binh đè nổ bằng dây chuẩn song song; đánh dấu nền đường; công sự đảm bảo chiến đấu…). 

Quang cảnh kết luận kiểm tra

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Hồng Giang đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Công binh Hải quân và yêu cầu Lữ đoàn 131 khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện, nhất là huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, cường độ cao, sát thực tế chiến đấu. Đơn vị tiếp tục hoàn thiện, củng cố thao trường; chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp với điều kiện thời tiết; tăng cường huấn luyện, luyện tập, diễn tập theo phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

                                                  Tin, ảnh: Xuân Dũng

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn