Kho 703, Vùng 1: Gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

HQVN -

Những năm qua, Kho 703, Vùng 1 Hải quân luôn chú trọng triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tích cực học tập, công tác, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. 

Đến Kho 703 trong những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ của đất nước, quân đội với khẩu hiệu “Mỗi người làm một việc tốt”. Từ cán bộ chỉ huy kho đến từng cán bộ, nhân viên ở các ban, đội, trạm đều phấn khởi, tự tin, nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Thượng tá Đỗ Kim Tùng, Chính trị viên Kho 703 cho biết: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản và cấp phát VKTBKT cho các đơn vị Hải quân khu vực phía Bắc. Trong những năm qua, Kho đã đề ra nhiều giải pháp sát thực nhằm nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Một yếu tố quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ là triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

 

Chỉ huy Kho 703 kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật

Để phong trào thi đua quyết thắng phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, Kho duy trì nền nếp hoạt động các tổ thi đua chấm điểm, bình xét hàng tuần, tháng và sau mỗi đợt thi đua; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ về gương điển hình tiên tiến, cách làm mới, sáng tạo của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, trước yêu cầu, nhiệm vụ khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều nỗ lực hoàn thành tốt, được cấp các ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Với đặc thù là đơn vị kho quân khí nên việc kết hợp lồng ghép phong trào thi đua với nội dung huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, quá trình bảo quản, bảo dưỡng đạn, VKTBKT được cán bộ, nhân viên Kho 703 thực hiện thường xuyên, nền nếp, chất lượng. Trên cơ sở kế hoạch huấn luyện chuyên môn hàng năm, chỉ huy Kho đều giao chỉ tiêu thi đua cụ thể cho từng phân kho, trạm, đội. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đều tổ chức ghi nhật ký, chấm điểm thi đua để làm cơ sở cho việc đánh giá, nhận xét, biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Kiểm tra công tác niêm cất, bảo quản vũ khí

Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Kỹ thuật Kho 703 cho biết: Trong huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng, cơ quan kỹ thuật đã tham mưu với chỉ huy Kho chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch, nội dung, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng cá nhân. Đơn vị luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành tại từng vị trí; lấy hướng dẫn thực hành thao tác thực tế để kiểm tra lý thuyết của bộ đội; lấy quân nhân giỏi về chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm kèm cặp, giúp đỡ quân nhân còn ít kinh nghiệm để nhanh chóng nắm bắt, thao tác, vận hành, làm chủ vị trí công tác của từng cá nhân.

Nét nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua ở Kho 703 là chỉ huy Kho luôn triển khai chặt chẽ các nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, khâu đột phá của Ngành Kỹ thuật Hải quân và tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là học tập, nghiên cứu lời dạy của Bác Hồ đối với ngành quân khí trong quân đội. Từ đó, cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc vai trò của công tác kỹ thuật; tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, quan điểm phục vụ, tác phong sâu sát, gương mẫu, trách nhiệm với công việc, với đơn vị. Đây chính là một trong những biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị ngày càng phát triển mạnh mẽ, cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần xây dựng Kho 703 VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ TSVM, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Duy Khánh

Năm 2022, Kho 703 kiểm tra kỹ thuật 150 tấn đạn dược; bảo dưỡng đạn, vũ khí bộ binh đạt từ 127-158% kế hoạch năm. Kho còn tiến hành xử lý đạn cấp 5; lấy và gửi các mẫu thuốc phóng đi hóa nghiệm, bắn thử tỷ lệ nổ cháy của đạn; kiểm tra kỹ thuật VKTBKT đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn