Hỏi đáp bảo hiểm y tế

HQ Online -

Hỏi: Tôi là lao động hợp đồng không xác định thời hạn, có 18 năm tham gia đóng BHXH bắt buộc, là thợ nhựa thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vậy trong một năm tôi được hưởng tối đa là bao nhiêu ngày ốm từ quỹ BHXH và mức hưởng như thế nào?

Trả lời: Tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động (bao gồm công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng) phụ thuộc vào 3 yếu tố đó là: Điều kiện làm việc, nơi làm việc và thời gian đóng BHXH. Cụ thể như sau:

- Về thời gian hưởng chế độ ốm đau: Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. 

- Về mức hưởng chế độ ốm đau: Bằng 75% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Đối chiếu với quy định nêu trên, đồng chí có thời gian đóng BHXH là 18 năm nên thời gian hưởng chế độ ốm đau trong một năm tối đa là 50 ngày. Mức hưởng chế độ ốm đau được tính bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nhân với số ngày nghỉ việc được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật BHXH.

Hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp, bị mắc bệnh lao phổi và có giấy chứng nhận nghỉ việc để điều trị bệnh của Bệnh viện Lao phổi Trung ương, bản thân tôi đang nghỉ việc để điều trị bệnh. Vậy thời gian nghỉ và mức hưởng trợ cấp ốm đau của tôi được tính như thế nào?

Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư Liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30-6-2016 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội, quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với quân nhân thì đồng chí được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau như sau:

Thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định được căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (kể cả điều trị nội trú và ngoại trú). Trong đó, số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

 Mức hưởng chế độ ốm đau bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Mức hưởng một ngày bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Hoàng Việt (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn