Học viện Hải quân: Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng

HQ Online -

Từ 10 đến 14-10, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng giáo dục pháp luật Học viện Hải quân tổ chức phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 4 nhóm đối tượng trong toàn Học viện.

 Quang cảnh buổi khai mạc bồi dưỡng, phổ biến pháp luật

Nội dung phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Phòng Đào tạo phối hợp với Bộ môn Nhà nước - Pháp luật thuộc Khoa CTĐ, CTCT chủ trì, với mục đích nhằm cập nhật kiến thức, thông tin về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, giảng viên, học viên, CNVCQP góp phần nâng cao nhận thức về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đồng thời xây dựng thái độ, trách nhiệm, ý thức đấu tranh, bài trừ tệ nạn tham nhũng cho các đối tượng trong Học viện.

Nội dung tập trung phổ biến: Các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; các giải pháp phát hiện, ngăn chặn tham nhũng; xử lý người có hành vi tham nhũng…

Sau khi kết thúc học tập, các đối tượng viết thu hoạch theo quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Vũ, Hoàng Hồ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn