Hiệu quả từ phong trào thi đua Quyết thắng ở Học viện Hải quân

Đại tá Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hải quân

HQVN -

Năm học 2017-2018, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) ở Học viện Hải quân được tổ chức thực hiện sáng tạo, đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Phong trào TĐQT tạo chuyển biến tiến bộ rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác góp phần giúp Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục-đào tạo (GD-ĐT), nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao.

Những năm vừa qua, Đảng ủy, Ban giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác TĐKT; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT sát tình hình thực tiễn. Phong trào TĐQT đã trở thành động lực to lớn, góp phần nâng cao chất lượng công tác GD-ĐT, NCKH, xây dựng Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Giờ học thực hành của học viên đào tạo cấp phân đội tại phòng học chuyên dùng Khoa Tên lửa-Pháo tàu. Ảnh: Phú Khánh

Quán triệt và triển khai cụ thể hoá nội dung thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, làm chủ, quyết thắng” năm 2018, Học viện đã phát động 4 đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng và Học viện. Nội dung, chỉ tiêu thi đua hướng vào đổi mới công tác GD-ĐT, NCKH, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Trong phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Giảng đường “2 không, 3 nhất”, “Lớp học viên tiêu biểu”, Thi đua "Dạy tốt, học tốt, công tác tốt", xây dựng “Lớp học viên tự học, tự rèn”, “Câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học”, thi đua “Đẩy khá, xoá yếu, vươn lên giỏi”.... Phong trào thi đua giành và giữ các danh hiệu: “Giảng viên giỏi”, “Cán bộ tham mưu giỏi”, “Cán bộ quản lý giỏi”, “Học viên giỏi”, “Học viên 5 tốt”, “Tuổi trẻ Học viện Hải quân sáng tạo, làm chủ, quyết thắng”... được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Năm học 2017-2018, chất lượng đào tạo của tất cả các đối tượng học viên được nâng lên rõ rệt. Kết quả tốt nghiệp của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trên 49% khá, giỏi; 100% học viên tốt nghiệp được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các loại hình đào tạo khác 100% tốt nghiệp, có 86,4% khá và giỏi. Chất lượng dạy và học ngoại ngữ có sự tiến bộ vượt bậc, Học viện được Bộ Quốc phòng lựa chọn thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ, làm cơ sở rút kinh nghiệm triển khai thực hiện ở các học viện, nhà trường trong toàn quân. Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng GD-ĐT được đổi mới mạnh mẽ, khách quan, công bằng trong đánh giá kết quả học tập. Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng “Chuẩn hoá” tiếp tục đạt hiệu quả cao.

Năm học vừa qua, Học viện có 2 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, 30 đồng chí đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi” các cấp… Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện 100% có trình độ đại học, trên 70% trình độ sau đại học, 15,2 % là tiến sĩ, 100% giảng viên có trình độ tiếng Anh TOEIC 300 điểm trở lên. Các tổ hợp mô phỏng hiện đại và phòng học chuyên dụng được khai thác tốt trong giảng dạy, học tập. Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện đường dài trên biển, kết hợp đối ngoại quốc phòng, thăm, giao lưu với Hải quân Cam-pu-chia và Thái Lan.

Phong trào NCKH, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng tạo mô hình, học cụ phục vụ giảng dạy, học tập tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt hiệu quả thiết thực. Năm học vừa qua, Học viện hoàn thành 2 dự án, đề tài cấp Bộ, 6 sáng kiến và đề tài cấp ngành, 17 đề tài, sáng kiến, mô hình cấp học viện đạt kết quả tốt. Học viện tổ chức thành công hội thảo khoa học sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh, hướng tới triển khai bảo vệ luận án Tiến sĩ bằng tiếng Anh vào cuối năm 2018. Các đội tuyển Olympic toán, tin học và ngoại ngữ tham gia các kỳ thi cấp toàn quân, toàn quốc giành nhiều giải cao.

Giảng viên Khoa Tên lửa-Pháo tàu nghiên cứu vũ khí trang bị tại phòng thực hành  Ảnh: Phú Khánh

Đẩy mạnh phong trào thi đua, chất lượng công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kết quả xây dựng nền nếp chính quy trong Học viện có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả cao, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH và các nhiệm vụ đột xuất. Công tác chính sách hậu phương quân đội,“Đền ơn, đáp nghĩa”, phong trào “Học viện Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới, không để ai bị bỏ lại phía sau” được duy trì thường xuyên, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn.

Năm học 2018-2019, nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH của HVHQ tiếp tục phát triển, mở rộng và có nhiều yêu cầu mới, cao hơn… Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện xác định: Tập trung đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, biện pháp công tác TĐKT, đẩy mạnh phong trào TĐQT, bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH và các nhiệm vụ khác được giao. Phong trào TĐQT thực hiện đột phá: Xây dựng nhà trường thông minh, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy-học để nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành và ngoại ngữ; hướng mục tiêu thi đua vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khích lệ, động viên, phát triển các mô hình, cách làm mới có hiệu quả cao... tạo động lực thúc đẩy Học viện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm học 2017-2018, Học viện được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GD-ĐT và NCKH; tỉnh Khánh Hoà tặng Bằng khen vì thành tích dẫn đầu phong trào thi đua khối các đơn vị quân đội trên địa bàn; Trung ương Đoàn tặng giải Ba cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca; 1 giải Nhất Cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2018 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn