Hải Phòng khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội"

Chiều 23-1, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố (số 1 phố Nguyễn Đức Cảnh), Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội” nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Với 130 ảnh, tư liệu, bản đồ và 271 m2 pa-nô, triển lãm đã khái quát chặng đường 87 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Qua 12 kỳ đại hội, mỗi kỳ là một mốc son trong tiến trình lịch sử của Đảng, của dân tộc. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã khẳng định chân lý vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cách mạng trước hết phải có Đảng cánh mạng, Đảng có vững, cách mạng mới thành công... Tư tưởng của Bác cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta.

Các em học sinh tham quan triển lãm

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm góp phần tuyên truyền, giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân thành phố Cảng tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những bài học đúc kết sau hơn 30 năm đổi mới. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin tưởng vào Đảng và sự lãnh đạo của Đảng nhất định đưa cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang.

Triển lãm mở cửa suốt dịp Tết Đinh Dậu 2017 phục vụ nhân dân và du khách.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn