Hải đội 4 tập trung huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt

HQ Online -

Ngày 6/12, tại TP. Hải Phòng, Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022.

Năm qua, Hải đội 4 triển khai toàn diện các mặt công tác, huấn luyện đúng đủ nội dung, bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ tư tưởng ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy Hải đội trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua

Đơn vị kiểm tra các bài bắn đều đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển được triển khai kịp thời, trong đó đã cứu vớt 5 người bị nạn ở khu vực sông Cấm (Hải Phòng).

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng, Hải đội được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

Năm 2022, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ được giao; huấn luyện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, tập trung huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực SSCĐ.

Các tập thể, cá nhận được biểu dương tại Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu, hội thi cán bộ giỏi năm 2021

Cùng ngày, Hải đội 4 cũng đã tổ chức bế mạc Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu, hội thi cán bộ giỏi năm 2021. Trong suốt quá trình thi, đơn vị tổ chức chặt chẽ, các tàu và từng cá nhân tham gia thi có nhiều nỗ lực, đầu tư về thời gian và công sức, góp phần vào thành công của hội thi, hội thao. Chỉ huy Hải đội biểu dương 27 tập thể và cá nhân có thành tích tốt.

Tin, ảnh: Phạm Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn