Hải đội 137: Huấn luyện thủy nghiệp cơ bản cho hạ sĩ quan, binh sĩ

HQ Online -

Ngày 24/11, tại Nghệ An, Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân tổ chức huấn luyện thủy nghiệp cơ bản cho hạ sĩ quan, binh sĩ mới về đơn vị.

Thực hành làm và ném dây mồi

Nội dung huấn luyện gồm: Cấu tạo, cách sử dụng các trang thiết bị mặt boong, neo; cách làm dây buộc tàu; sử dụng và bảo quản các trang thiết bị phòng, chống cháy nổ trên tàu; bảo quản thân vỏ; những quy định bảo đảm an toàn và chế độ vệ sinh trên tàu.

Trong quá trình huấn luyện, từng cá nhân đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực, tự giác học tập, chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Xuân Nguyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn