Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển kiểm tra bắn đạn thật năm 2019

HQ Online -

Ngày 22-8, tại trường bắn Xuân Sơn (Hải Phòng), Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật năm 2019 cho hơn 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân viên chức (CNVC) quốc phòng.

Đối tượng QNCN kiểm tra nội dung đứng bắn đối với súng AK bài 1

Nội dung kiểm tra với đối tượng sĩ quan là súng K54 bài 1b; đối với QNCN, CNVC quốc phòng là súng AK bài 1.

Các đơn vị trong toàn Đoàn đã làm tốt công tác giáo dục nhiệm vụ, động viên tinh thần bộ đội, tổ chức phát động thi đua đột kích và làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, VKTB, vật chất bảo đảm trong quá trình bắn.

Thủ trưởng Đoàn tặng hoa cho các đồng chí bắn giỏi

Kết quả bắn: 90,2% đạt yêu cầu; 38 % khá, giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Tin, ảnh: Nguyễn Minh Đức

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn