Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển kiểm tra bắn đạn thật

HQ Online -

Ngày 4 và 5-12, tại khu vực biển Quảng Ninh, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho hơn 100 SQ, QNCN Hải đội 695 và Đoàn.

Nội dung kiểm tra bắn: Bài 3 súng tiểu liên AK trên biển.

Quán triệt nhiệm vụ trước khi bắn đạn thật

Trong quá trình kiểm tra, 100% SQ, QNCN trong đơn vị đã thực hiện tốt các yếu lĩnh, động tác bài bắn; bình tĩnh, tự tin, xác định đúng mục tiêu hoàn thành tốt yêu cầu của bài bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Kết quả kiểm tra 100% khá, giỏi. Đơn vị đạt tiêu chuẩn bắn giỏi.

Đợt kiểm tra là cơ sở để hỉ huy Đoàn đánh giá trình độ huấn luyện và khả năng tổ chức, chỉ huy bắn của đội ngũ cán bộ Hải đội, cán bộ tàu trên biển làm cơ sở  xác định nội dung, biện pháp huấn luyện năm 2019.

                                                                   Tin, ảnh: Phạm Duẩn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn