Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

HQ Online -

Ngày 18/4, tại Hải Phòng, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 9 năm 2022.

Cán bộ, chiến sĩ đọc sách tại thư viện của đơn vị

Tham gia Ngày sách năm nay, cán bộ, chiến sĩ của Đoàn tham gia đọc sách tại thư viện, tham quan Phòng truyền thống; cơ quan chính trị tuyên truyền về Ngày sách trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, khẩu hiệu; các cơ quan, đơn vị tổ chức đọc sách, báo, truyện tập trung và nhóm đọc sách online…

Các hoạt động của Ngày sách góp phần phát triển phong trào đọc sách thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ đồng thời tích cực xây dựng, phát triển văn hóa đọc, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Tin, ảnh: Ngô Toàn, Anh Tuấn

uan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn