Đánh giá năng lực kiểm định, thử nghiệm tại Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2

HQ Online -

Ngày 28 và 29-5, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng đánh giá năng lực cơ sở Đo lường-Chất lượng, Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Bộ Quốc phòng đánh giá năng lực kiểm định, thử nghiệm cho Trung tâm Tiêu chuẩn–Đo Lường–Chất lượng 2, Cục Kỹ thuật Hải quân. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng làm chủ tịch hội đồng.

 

Đoàn công tác phổ biến kế hoạch đánh giá năng lực kiểm định, thử nghiệm tại Trung tâm

Hội đồng đánh giá năng lực cơ sở Đo lường-Chất lượng đã tiến hành đánh giá năng lực cho gần 50 lĩnh vực kiểm định và thử nghiệm mà Trung tâm đăng ký, trong đó có nhiều lĩnh vực được đăng ký bổ sung mới và mở rộng năng lực.

Nội dung đánh giá tập trung vào kiểm tra trình độ kỹ thuật, năng lực công tác của đội ngũ kiểm định viên; quy trình kiểm định đối với các trang thiết bị hiện có; hệ thống trang bị kỹ thuật phục vụ quá trình công tác và điều kiện tiện nghi môi trường ở đơn vị; đồng thời kiểm tra, chứng nhận cấp mới thẻ kiểm định viên cho 6 cán bộ, nhân viên về lĩnh vực kiểm định phương tiện đo, thử nghiệm chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật.

 

Thành viên Hội đồng đánh giá thực hành kiểm định của Kiểm định viên

Đợt đánh năng lực lần này là cơ hội để đội ngũ kiểm định viên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực làm chủ các trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn