Đảng bộ Vùng 5 Hải quân: Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo

Kỳ 2: Lựa chọn đúng, trúng nội dung làm điểm, làm trước

Một trong những biện pháp mang lại hiệu quả tốt đối với công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Vùng 5 Hải quân chính là lựa chọn đúng, trúng nội dung để triển khai làm điểm, làm trước. Tiểu đoàn Pháo phòng không 553 là một trong những đơn vị được chọn làm đơn vị xây dựng điểm về công tác xây dựng Đảng.

Giờ giải lao trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 553

Đại tá Lâm Bá Khanh, Chủ nhiệm Chính trị Vùng cho biết: Căn cứ vào thực tế con người, nội lực vốn có và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, Đảng bộ Vùng quyết định nội dung để lựa chọn đơn vị phù hợp với xây dựng làm điểm, làm trước cho các đơn vị khác học tập, làm theo. Đảng bộ Tiểu đoàn Pháo phòng không 553 là tổ chức cơ sở Đảng 2 cấp, không có đảng bộ bộ phận. Khi quyết định lựa chọn Tiểu đoàn là đơn vị làm điểm về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, chỉ huy Vùng cũng đã kiểm tra, tìm hiểu, có chủ trương, có nghị quyết cụ thể. Qua 4 năm thực hiện, từ 2013 đến nay, có thể khẳng định Đảng bộ Vùng đã lựa chọn đúng, trúng nội dung và đơn vị thực hiện.

Trung tá Nguyễn Trọng Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 553, cho biết: Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Vùng, từ chính sự cố gắng, vươn lên của cán bộ, đảng viên của Tiểu đoàn, những năm qua, Tiểu đoàn xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Vùng 5. Được chọn là đơn vị làm điểm về công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết 5863 của Đảng ủy Quân chủng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn xác định đây là vinh dự; đồng thời là trách nhiệm nên đã đặt ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu. Thời gian đầu thực hiện, chúng tôi cũng gặp phải không ít vướng mắc, khó khăn, nhưng rồi cũng tháo gỡ dần dần. Cứ thế, từng tháng, từng quý, từng năm, mọi nội dung, chương trình hành động đề ra dần đi vào nền nếp, bắt đầu xuất hiện các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu.

Do đặc thù riêng của đơn vị, đóng quân trên địa bàn có dân cư ở bao quanh, cán bộ, chiến sỹ, QNCN, CNVQP không tránh khỏi những mối quan hệ phức tạp. Trước khi được chọn làm đơn vị điểm về công tác xây dựng Đảng của Vùng, có những năm Đảng ủy Tiểu đoàn không đạt TSVM, còn cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy, sau khi đã có nghị quyết, chương trình hành động, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn luôn sát sao, kiểm tra, giám sát để nắm tình hình và giải quyết tốt mọi mối quan hệ quân dân, khắc phục những tồn tại mà những năm trước còn mắc phải, quán triệt thực hiện nghiêm quy định 646 của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nhờ đó, mọi cán bộ, đảng viên ở đơn vị thấy được trách nhiệm của mình và thực hiện rất tích cực, tự giác.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Huấn thì Đảng ủy Tiểu đoàn xác định, mấu chốt vẫn nằm ở nghị quyết của từng chi bộ. Ngay từ khâu ra nghị quyết chi bộ, Đảng ủy Tiểu đoàn luôn có sự theo dõi, yêu cầu chi bộ xây dựng nghị quyết phải bám sát nhiệm vụ và những khâu đột phá mà đơn vị đang thực hiện. Khi chi bộ chuẩn bị dự thảo nghị quyết tháng, cấp ủy họp, xác định nội dung, biện pháp triển khai thực hiện. Mỗi tháng, chi bộ chỉ xác định 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện, nhất là đề ra giải pháp để khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, tránh kiểu nghị quyết lan man, dài dòng, quá nhiều nội dung; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, có sự theo dõi đánh giá kết quả. Mỗi đảng viên tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ báo cáo cấp ủy, tại buổi sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên tự nhận xét về thực hiện nhiệm vụ được giao gắn trách nhiệm của mình. Khâu cuối cùng, bí thư thay mặt cho chi bộ kết luận và chấm điểm. Làm như vậy, đến phân tích chất lượng đảng viên 6 tháng và cuối năm rất dễ dàng.

Chính từ sự chặt chẽ trong việc ra nghị quyết của các chi bộ nên các mặt khác của công tác xây dựng Đảng như kiểm tra, giám sát; phát triển Đảng; hành chính Đảng… cũng được các chi bộ trực thuộc Tiểu đoàn thực hiện khá nghiêm túc. Các mặt công tác này luôn có sự giao thoa, tác động qua lại lẫn nhau, được tiến hành triển khai thành một thể thống nhất. Vì vậy, những năm qua, ở Tiểu đoàn đã hạn chế được cao nhất các đảng viên vi phạm kỷ luật. 5 năm liền, từ năm 2012 đến nay, Tiểu đoàn liên tục đạt Đơn vị quyết thắng, Đảng bộ TSVM, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Bài, ảnh: Thanh Hằng

Kỳ 3: Coi trọng công tác phát triển Đảng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn