Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX thành công tốt đẹp

Ngày 24-5, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo và trao bức trướng “Trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) tặng Công đoàn Quân đội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao bức trướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Công đoàn Quân đội. Ảnh: Trọng Hải

Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng BQP dự đại hội. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT phát biểu khai mạc đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam... Dự đại hội có 370 đại biểu là cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) tiêu biểu cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn (PTCN, HĐCĐ) quân đội, đại diện cho hơn 180.000 ĐVCĐ toàn quân.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và nhất trí cao, thông qua các nội dung quan trọng của đại hội gồm: Dự thảo báo cáo của TCCT tại đại hội, dự thảo báo cáo chính trị và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội khẳng định: PTCN, HĐCĐ trong quân đội 5 năm qua có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, BQP và Tổng LĐLĐ Việt Nam, thường xuyên, trực tiếp là TCCT; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, hoạt động công đoàn trong quân đội được triển khai toàn diện, có bước phát triển mới, vững chắc. Công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng đổi mới cả về nội dung, hình thức, sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ. Phong trào thi đua của công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của toàn quân và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công đoàn các cấp thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu, biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác phát triển đoàn viên công đoàn được thực hiện có hiệu quả. Vị thế của tổ chức công đoàn trong quân đội ngày càng được nâng cao; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng quân đội.

Trung tướng Lê Hiền Vân tặng hoa các đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: Trọng Hải 

Đại hội đã phân tích, làm rõ những nguyên nhân, hạn chế về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện PTCN, HĐCĐ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của PTCN, HĐCĐ trong quân đội từ nay đến năm 2023. Theo đó, các tổ chức công đoàn trong toàn quân tập trung xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐVCĐ, người lao động (NLĐ); phát huy dân chủ, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh các hoạt động xã hội của công đoàn. Các tổ chức công đoàn quân đội, phấn đấu có 100% cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; 95% CĐCS có công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng đạt hiệu quả cao. Hằng năm, có hơn 98% CĐCS đạt vững mạnh; phấn đấu đến năm 2023 công đoàn toàn quân hỗ trợ xây mới, sửa chữa 250 nhà "Mái ấm công đoàn-Nghĩa tình đồng đội"...

Các đại biểu đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã bầu 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết, đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Phát biểu bế mạc đại hội, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT, khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX là nguồn cổ vũ to lớn đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng (CNVC, LĐQP) trong toàn quân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ vận hội mới, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo đưa PTCN, HĐCĐ trong quân đội ngày càng phát triển vững chắc.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua trong ĐVCĐ, CNVC, LĐQP toàn quân, tạo chuyển biến vững chắc trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn