Cục Kỹ thuật Hải quân: Khai mạc hội thi điều lệnh giỏi và xây dựng nền nếp chính quy

HQ Online -

Ngày 8-9, tại Hải Phòng, Cục Kỹ thuật Hải quân đã khai mạc Hội thi điều lệnh giỏi và xây dựng nền nếp chính quy lần thứ Nhất năm 2017. Tham dự lễ khai mạc có thủ trưởng và đại diện các cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật Hải quân khu vực phía Bắc.

Nội dung thi chào cờ

Hội thi nhằm đánh giá trình độ điều lệnh; nhận thức về công tác quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn và kết quả xây dựng nền nếp chính quy của đơn vị làm cơ sở cho chỉ đạo công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong thời gian tới ở các cơ quan, đơn vị trong Cục Kỹ thuật Hải quân.

Phần thi lên lớp điều lệnh đội ngũ

Nội dung thi đối với đơn vị gồm hệ thống biển, bảng, khánh tiết, pa nô, cảnh quan môi trường; hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch, giáo án, sổ sách đăng ký, thống kê huấn luyện; chào cờ, duyệt đội ngũ, lễ tiết tác phong quân nhân.

Đối với cá nhân gồm thi nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản xây dựng chính quy, quản lý bộ đội, đảm bảo an toàn; thực hành huấn luyện điều lệnh đội ngũ…

Tham gia hội thi gồm các nhà máy, kho, trung tâm đo lường chất lượng trong toàn Cục Kỹ thuật. Hội thi diễn ra đến hết ngày 3-10.

Tin, ảnh: Duy Khánh - Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn