Cục Chính trị Hải quân: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3, 4

HQ Online -

Trong 3 ngày từ 21 đến 23-9, Cục Chính trị Hải quân tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3, 4 năm 2016. Tham dự Lớp bồi dưỡng có 107 học viên là cán bộ, nhân viên các Phòng, Ban cơ quan Cục Chính trị Hải quân.

Quang cảnh hội nghị

Các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung trọng tâm: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận An ninh nhân dân trong tình hình mới; Quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh cho các học viên, thực hiện tốt hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị, chức trách.

Kết quả 100 % học viên đạt khá, giỏi và được cấp giấy chứng nhận

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn