Năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác VSTBCPN và bình đẳng giới trong Quân đội đã triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nổi bật là: Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên nữ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu được quan tâm; tỷ lệ cán bộ ở một số chuyên ngành, chuyên môn kỹ thuật và cán bộ nữ giữ vị trí chỉ huy, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị được duy trì.

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội được triển khai toàn diện, hiệu quả

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: Báo QĐND điện tử

Phụ nữ quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp thiết thực trên nhiều lĩnh vực công tác, nhất là trong tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống Covid-19, đạt các giải thưởng cao cấp toàn quân, toàn quốc...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Năm 2021, Ban VSTBCPN Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên liên quan đến công tác VSTBCPN và bình đẳng giới; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả công tác VSTBCPN.

Phụ nữ Hải quân đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và các mô hình tiết kiệm; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với số tiền gần 1,4 tỉ đồng; phát huy vai trò của của hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình phong phú, giảm tỉ lệ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong Quân chủng xuống còn 1,5%.

Ban VSTBCPN các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng thường xuyên phối hợp với Ban dân số gia đình và trẻ em triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 100% phụ nữ được khám sức khỏe định kỳ…

Trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ; tuyển chọn cán bộ nữ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội (toàn Quân chủng hiện có 6 tiến sĩ, hơn 100 thạc sĩ…).

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện tốt công tác VSTBCPN và bình đẳng giới năm 2021, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn quân. Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, Ban VSTBCPN các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các bộ, ban, ngành liên quan về công tác VSTBCPN và bình đẳng giới.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Kế hoạch hành động VSTBCPN và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động của phụ nữ quân đội 5 năm (2021-2026) và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022... 

Về các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban VSTBPN Bộ Quốc phòng giao cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, nghiên cứu, phúc đáp và báo cáo theo quy định.

Dịp này, Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Tin, ảnh: Hoàng Việt