Chống dịch như chống giặc

Covid mười chín tràn về
Nông thôn thành thị bộn bề lo âu
Ra đường ngó trước ngó sau
Đang mùa dịch bệnh không đâu bằng nhà.

Mọi người chớ có la cà
Không may vướng dịch thật là gian nan
Hãy hành động thật khôn ngoan
Đừng mà khôn vặt nát tan cuộc đời.

Thương mình cũng là thương người
Không gieo Covid, không rời bệnh nhân
Cách li giải pháp an toàn
Cứu nguy nòi giống ta cần làm ngay.

Quân, dân chống dịch đêm ngày
Trẻ già trai gái dang tay ra nào
Cùng nhau chung một chiến hào
Diệt trừ Covid phong trào đang lên.

Không nghe kẻ xấu la rên
Thừa cơ nước đục câu trên đồng bào
Thông tin kiểm chứng đầu vào
Chớ nên hoảng loạn đâm lao bụi bờ.

Tấm gương bộ đội dân nhờ
Tiên phong chống dịch đợi chờ tin vui
Trận đầu ta đã thắng rồi
Nhân dân cả nước bồi hồi ngóng trông.

Niềm tin sức mạnh cộng đồng
Ta cùng nỗ lực tấn công dịch thù
Thông minh, sáng tạo, cần cù
Khải hoàn khúc hát lời ru yên bình.
                              

   Lê Cao Thịnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn