Chính ủy Vùng 3 thăm, kiểm tra Trạm 540, Trung đoàn 351

HQ Online -

Ngày 13/4, tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác của Vùng 3 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng làm trưởng đoàn đến thăm và kiểm tra công tác SSCĐ tại Trạm 540, Trung đoàn 351.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến kiểm tra kíp trực SSCĐ tại Trạm 540

Tại buổi kiểm tra, chỉ huy Trạm 540 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Trạm đã quán triệt và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, công tác SSCĐ, huấn luyện chiến đấu, làm chủ VKTBKT hiện đại; tổ chức tốt hoạt động quan sát, theo dõi chặt chẽ các mục tiêu hoạt động trên vùng biển được phân công...

Trạm đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các đơn vị lực lượng vũ trang trên huyện đảo để quan sát, phát hiện, chỉ thị mục tiêu, thực hiện tốt việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chính ủy Vùng 3 biểu dương kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Trạm 540 trong thời gian vừa qua đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khắc phục những hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra; chủ động khắc phục mọi khó khăn, duy trì nghiêm công tác SSCĐ và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ VKTBKT được biên chế; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến lưu ý Trạm 540 duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, nhất là công tác dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng bộ đội; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo 100% quân nhân xác định tốt nhiệm vụ, an tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Thanh Bình

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn