Càng trong khó khăn, bộ đội Hải quân càng vững vàng bản lĩnh

HQVN -

LTS: Nhân dịp đầu Xuân 2021, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đã dành cho Báo Hải quân Việt Nam cuộc trao đổi về kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Quân chủng năm 2020 và những nội dung trọng điểm năm 2021.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, trong bối cảnh vô cùng khó khăn của năm 2020, đồng chí có nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân chủng?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Năm 2020 là một năm đặc thù, đầy bất ngờ, đầy biến động. Dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu tác động toàn diện tới nhiều quốc gia. Tình hình trên Biển Đông tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp; thiên tai, bão lụt gây thiệt hại, tổn thất lớn về người và tài sản tác động trực tiếp đến kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước.

Quân chủng Hải quân tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế; đội ngũ cán bộ chủ trì có nhiều biến động; nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặt ra những yêu cầu cao hơn so với trước đây. Đại dịch Covid-19 có tác động lớn đến hoạt động của Quân chủng, nhất là triển khai các dự án liên quan đến các chuyên gia nước ngoài, đối ngoại quốc phòng, tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1…

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng năm 2020, Đảng ủy Quân chủng luôn đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo Quân chủng hoàn thành toàn diện các mặt công tác, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Điểm nổi bật của Quân chủng Hải quân là đã chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các vùng biển trọng điểm, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và triển khai lực lượng, phương tiện, xử trí hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, đặc biệt là các tình huống phức tạp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển. Đây là sự ghi nhận, biểu dương hết sức quan trọng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với Quân chủng Hải quân.

PV: Thưa đồng chí, vậy những hoạt động nổi bật trên lĩnh vực CTĐ, CTCT của Quân chủng trong năm 2020 là gì?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng:  Cùng với lãnh đạo làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân có niềm tin, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, nhất là các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng, không có cán bộ, chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đây chính là kết quả quan trọng nhất trong xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Nhiệm kỳ 2015-2020 cũng là một nhiệm kỳ thành công của công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Quân chủng. 1529/1529 chi bộ, 143/143 đảng bộ bộ phận, 253/253 tổ chức cơ sở đảng, 11/11 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và Đảng bộ Quân chủng tổ chức Đại hội thành công, đúng thủ tục, nguyên tắc. Nhân sự, cơ cấu bầu cấp ủy và đại biểu dự đại hội cấp trên trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được triển khai kịp thời, chặt chẽ, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, đối ngoại quốc phòng và phòng chống dịch Covid-19... Công tác kiểm tra, giám sát được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng. Công tác cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn. Công tác thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng được triển khai tích cực, chủ động. Phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng trong Quân chủng thực hiện có nền nếp, tạo động lực, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, Quân chủng đã lần đầu tiên tổ chức gặp mặt, tuyên dương 150 quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu-lực lượng nòng cốt của Hải quân Nhân dân Việt Nam tạo sức lan tỏa và tính giáo dục cao.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng thăm Lữ đoàn 167, Vùng 2. Ảnh: Quang Tiến

PV: Thưa đồng chí, năm 2021 công tác xây dựng Đảng của Quân chủng cần tập trung vào những vấn đề gì?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp; năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là năm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII với mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Quân chủng cơ bản đạt hiện đại, đến năm 2030 Quân chủng hiện đại.

Toàn Quân chủng tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong xây dựng Đảng phải giữ vững nguyên tắc, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nền nếp thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Các cấp ủy, chi bộ phải thường xuyên bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Thực hiện tốt những vấn đề này chính là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng với mọi hoạt động của đơn vị; là cơ sở bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy góp phần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý đúng đối sách các tình huống trên biển, để Quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao.

PV: Vâng, vậy còn những nội dung chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2021, thưa đồng chí?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Năm 2021, CTĐ, CTCT thực hiện đột phá “Xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức gắn với xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu” với những nội dung chủ yếu sau:

Một là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; tuyên truyền về công tác cứu nạn, giúp đỡ nhân dân; chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực… làm nổi bật hơn nữa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Ba là, chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động, các phong trào của các cấp, các ngành. Duy trì nền nếp hoạt động của khối, hội đồng, tổ thi đua-khen thưởng các cấp.

Bốn là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết 1348 của Đảng ủy Quân chủng về xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quân, đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chuẩn bị tốt nhân sự, giới thiệu, ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện đúng quy trình, quy chế trong nhận xét, đánh giá, điều động, luân chuyển, đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, các đơn vị thành lập mới.

Năm là, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội giai đoạn 2021-2025; thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công và hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”.

Sáu là, thực hiện hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, đối ngoại quốc phòng... Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Coi trọng xây dựng cơ quan chính trị “3 mạnh”, đội ngũ cán bộ chính trị có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn tốt; tích cực, chủ động nắm, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh từ cơ sở.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí! Nhân dịp xuân mới Tân Sửu 2021, Báo Hải quân Việt Nam xin chúc đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và một năm mới thành công!

Nguyễn Văn Toàn (Thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn