Bộ Tư lệnh Vùng 4 kiểm tra công tác huấn luyện tháng 3 đối với Lữ đoàn 101

HQ Online -

Chiều 1/4, tại Khánh Hòa, đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Vùng 4 do Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả công tác huấn luyện tháng 3 và huấn luyện CSM đối với Lữ đoàn 101.

Đại tá Ngô Đình Xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện CSM

Đoàn kiểm tra các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật; tập trung kiểm tra việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu đã chỉ ra đầu năm 2024 gồm: nội dung văn kiện, kế hoạch, giáo án, thông qua giáo án, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; duy trì điều hành huấn luyện của trung đội trưởng, tiểu đội trưởng; công tác thi đua khen thưởng, công tác cán bộ, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ nhất là chiến sĩ mới, công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm sức khoẻ cho bộ đội…

Kiểm tra 4 bài thể dục đối với CSM 

Đoàn kiểm tra đánh giá: Lữ đoàn bảo đảm tốt hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách, giáo án; tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng, công tác tuyên truyền cổ động, thi đua khen thưởng được duy trì thường xuyên có nền nếp; công tác tăng gia sản xuất bảo đảm tốt; duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật; tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ.

 Kiểm tra sổ sách, văn kiện của các cơ quan, đơn vị

Sau kiểm tra, Lữ đoàn xây dựng ngay kế hoạch khắc phục khâu yếu, mặt yếu và khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng chỉ ra.          

                                       Tin, ảnh: Hữu Mùi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn