Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Lữ đoàn 169

HQ Online -

Ngày 22/2, tại Quảng Ninh, đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân.

Đoàn công tác kiểm tra nội dung huấn luyện thể lực

Đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp ủy, chỉ huy các cấp; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; các kế hoạch, chương trình huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị; cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và các mặt bảo đảm cho công tác huấn luyện chiến đấu năm 2024.

 Đoàn kiểm các mô hình học cụ huấn luyện

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Thái Văn Minh biểu dương công tác chuẩn bị, phục vụ kiểm tra của Lữ đoàn 169 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đồng thời ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn năm 2023 và công tác chuẩn bị cho huấn luyện năm 2024.

Lữ đoàn đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức giáo dục nhiệm vụ cho bộ đội; hệ thống văn kiện, kế hoạch, giáo án huấn luyện được xây dựng đầy đủ, đồng bộ; việc tập huấn, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ và tổ chức hội thi giáo án, mô hình học cụ huấn luyện được quan tâm, chú trọng; công tác bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

 Đồng chí Cục trưởng Cục Quân huấn kiểm tra các tàu của Hải đội 7, Lữ đoàn 169

Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 169 và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục phát huy thành tích đạt được năm 2023, khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện và triển khai hiệu quả công tác huấn luyện và phong trào thi đua ngay từ ngày đầu, tháng đầu.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn