Bài học còn nguyên giá trị trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

* Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân

HQVN -

Từ sau Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1959), tình hình cách mạng miền Nam đã có những chuyển biến mau lẹ, phong trào Đồng khởi phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trên nhiều tỉnh, thành miền Nam; các lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam không ngừng lớn mạnh; nhu cầu chi viện cho cách mạng miền Nam ngày một lớn và cấp bách, trong khi đó, tuyến chi viện trên bộ mới chỉ vươn tới chiến trường Khu 5 nhưng bị địch ngăn chặn, đánh phá ác liệt.

Trước tình hình đó, ngày 23-10-1961 Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn vận tải biển 759, đánh dấu sự ra đời của tuyến vận tải chiến lược Bắc - Nam trên biển. Từ đó, các địa phương ven biển miền Nam, chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ đã nhận được sự chi viện trực tiếp của miền Bắc, tạo nên sức mạnh và niềm cổ vũ to lớn cho các lực lượng vũ trang cách mạng trên chiến trường miền Nam.

Gần 15 năm hoạt động, các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến vận tải biển đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó, tổ chức được 1.879 lượt tàu thuyền vận chuyển 152.876 tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật, thuốc chữa bệnh; đưa hơn 80.000 cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc vào miền Nam chiến đấu; tổ chức hàng trăm trận đánh với máy bay, tàu chiến Mỹ và quân đội ngụy Sài Gòn.

Mặc dù số lượng vũ khí và hàng hóa mà Đoàn 125 vận chuyển bằng Đường Hồ Chí Minh trên biển còn khiêm tốn so với lượng hàng hóa, vũ khí vận chuyển qua Đường Hồ Chí Minh trên bộ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đường Hồ Chí Minh trên biển là một kỳ tích vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là sản phẩm của ý chí sắt đá, tinh thần dũng cảm và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; nó góp phần phát huy sức mạnh của miền Bắc XHCN – nhân tố quyết định nhất, kết hợp với sức mạnh tại chỗ của cách mạng miền Nam tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn của toàn dân ta, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Tàu Không số vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Ảnh: TL

Với những kỳ tích oai hùng, những bài học lịch sử và kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn hoạt động của tuyến vận tải chiến lược này đang được phát huy hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc ngày nay.

Một là, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, nắm vững chức năng, nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Bản lĩnh chính trị và ý chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ Đường Hồ Chí Minh trên biển được xây dựng trên cơ sở giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, lòng căm thù giặc, tình yêu Tổ quốc, danh dự và khát vọng chiến thắng. Luôn giữ vững niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - đó chính là động lực chủ yếu thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ đem hết sức lực, trí tuệ, khả năng khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những thời điểm khó khăn, trước những đòi hỏi cấp bách, khẩn trương của nhiệm vụ bảo đảm vận tải, vai trò của các tổ chức đảng, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị đã không ngừng được nâng cao, kịp thời đề ra những yêu cầu sát với từng đơn vị, từng bộ phận, từng con tàu, làm cho cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 nhận rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ. Nhờ vậy, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng của bộ đội không ngừng được củng cố và giữ vững.

Hai là, thường xuyên coi trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ các cấp, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì trong mọi hoạt động, thực sự là những người tiên phong về ý chí và hành động.

Do đặc điểm của tổ chức và công tác của lực lượng vận tải biển là lấy tàu làm đơn vị cơ bản, làm nhiệm vụ độc lập trên biển nên yêu cầu phải thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ các cấp, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì trong mọi hoạt động, thực sự là những người tiên phong về ý chí và hành động. Đó là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng để xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng cho bộ đội.

Đội tiếp nhận hàng của Đoàn 962 (Quân khu 9), tiếp nhận vũ khí do Đoàn tàu Không số chuyển vào tại bến Rạch Mốc (Cà Mau) năm 1963. Ảnh: Tư liệu

Trong những tình huống khó khăn, phức tạp, căng thẳng, sóng gió, đấu trí với địch để bảo vệ tàu, hoạt động dài ngày trên biển… các chi bộ và đội ngũ cán bộ chủ trì đã nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, giữ vững quyết tâm chiến đấu; mưu trí, linh hoạt lãnh đạo đơn vị kiên trì, bền bỉ vượt qua mọi hiểm nguy, thực hiện đúng ý định, chủ trương, phương châm chỉ đạo của cấp trên. Những hiện tượng lỏng lẻo về kỷ luật, điều hành, phối hợp hiệp đồng dẫn đến tổn thất về người, về tàu đã được cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời làm rõ nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục. Nhờ làm tốt những công tác đó mà bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội luôn được củng cố một cách vững chắc.

Ba là, quán triệt sâu sắc quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân trong xây dựng bản lĩnh chính trị và ý chí quyết chiến, quyết thắng của bộ đội.

Nói đến Đường Hồ Chí Minh trên biển là nói đến sự đoàn kết quân dân giữa cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam với quân dân các địa phương ven biển. Chỉ có nhân dân thì con đường biển này mới được khai thông, chỉ có nhân dân thì con đường biển này mới được giữ bí mật trong một thời gian dài và những con tàu Không số mới có thể vào Nam, ra Bắc trót lọt.

Những cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 chủ yếu được tuyển chọn từ phong trào đấu tranh cách mạng ở các địa phương miền Nam, từ các địa phương gắn bó, che chở cho tuyến đường vận tải trên biển như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre… Đó là thành công của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân trong thế trận chiến tranh nhân dân của Đảng ta. Đường Hồ Chí Minh trên biển là sự kết nối vững bền của 2 miền Nam – Bắc; sự gắn bó chặt chẽ giữa hậu phương lớn với tiền tuyến lớn; là biểu hiện sinh động của đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sự gắn bó máu thịt với nhân dân là nguồn sức mạnh to lớn để cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số xây dựng bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách làm nên kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày nay, để xây dựng bản lĩnh chính trị và ý chí quyết chiến, quyết thắng cho bộ đội Hải quân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, chúng ta phải biết biến những giá trị lịch sử truyền thống thành sức mạnh của hiện tại, biến những bài học kinh nghiệm của ngày hôm qua thành một phần quan trọng của quá trình hoạt động và xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mỗi cơ quan, đơn vị phải đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; xây dựng, củng cố niềm tin cho bộ đội. Cần chủ động chuẩn bị về tinh thần, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ vượt qua những tình huống khó khăn, ác liệt nhất để giành thắng lợi; làm cho bản lĩnh chính trị và ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn và thôi thúc hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ.

Hiện nay, toàn Quân chủng đang quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Theo đó, hoạt động CTĐ, CTCT phải được tiến hành một cách khoa học, toàn diện, chủ động, tích cực, bám sát thực tiễn và làm tốt việc kết hợp công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách; nhất là kịp thời định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những diễn biến phức tạp của tình hình.

Gắn bó máu thịt với nhân dân, biết dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ - bài học kinh nghiệm ấy luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải quân gìn giữ, phát huy. Dù tình hình khu vực, tình hình trên biển còn phức tạp, đất nước có thể còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; được nhân dân tin yêu; đứng vững trước mọi khó khăn, thử thách; có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực hành động sáng tạo, phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh... Đó là những hành động hết sức thiết thực và sinh động để xứng danh với các thế hệ cha anh đã làm nên tuyến đường vận tải chiến lược trên biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn