Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu được tiến hành ở 3 cấp

Ngày 24-3-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg về quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Theo đó, căn cứ vào mức độ sự cố tràn....

Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 9-3, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP), thanh niên tình nguyện (TNTN). Nghị định...

Quyền bầu cử của công dân theo Hiến pháp 2013

Năm 2021, nước ta sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện quan trọng c...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2021

Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy định mới về giao khu vực biển; đi...

Chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covi...

Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó quy định 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.

Quy định rõ việc kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30-10-2016, quy định về...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 28-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Một số điểm mới về bảo hiểm bắt buộc đối với ô tô, xe máy theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP

Nghị định 03/2021/NĐ-CP (NĐ 03) do Chính phủ ban hành ngày 15-1-2021 thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP (NĐ 103) ngày 16-9-2008 của Chính phủ về bảo hi...