Quy định mới về mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe lần đầu từ 22/10/2023

HQ Online -

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, quy định mức thu lệ phí đăng ký xe, cấp biển số xe lần đầu từ ngày 22/10/2023 được áp dụng như sau:

* Đối với ô tô:

- Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up): Khu vực I: 20 triệu đồng/lần/xe; Khu vực II: 1 triệu đồng/lần/xe; Khu vực III: 200 nghìn đồng/lần/xe.

- Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời: Khu vực I: 200 ngàn đồng/lần/xe; Khu vực II: 150 ngàn đồng/lần/xe; Khu vực III: 150 nghìn đồng/lần/xe.

- Đối với xe ô tô khác: Khu vực I: 500 nghìn đồng/lần/xe; Khu vực II: 150 nghìn đồng/lần/xe; Khu vực III: 150 nghìn đồng/lần/xe.

* Đối với xe mô tô (xe máy):

- Trị giá đến 15 triệu đồng: Khu vực I: 1 triệu đồng/lần/xe; Khu vực II: 200 ngàn đồng/lần/xe; Khu vực III: 150 nghìn đồng/lần/xe.

- Trị giá trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng: Khu vực I: 2 triệu đồng/lần/xe; Khu vực II: 400 nghìn đồng/lần/xe; Khu vực III: 150 nghìn đồng/lần/xe.

- Trị giá trên 40 triệu đồng: Khu vực I: 4 triệu đồng/lần/xe; Khu vực II: 800 nghìn đồng/lần/xe; Khu vực III: 150 nghìn đồng/lần/xe.

* Đối với xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật: Được miễn lệ phí.

* Việc xác định khu vực I, II, III được thực hiện theo địa giới hành chính, cụ thể:

- Khu vực I gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành.

- Khu vực II gồm: Thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành; thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã không phân biệt phường nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị.

- Khu vực III gồm: Các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II.

Lưu ý: Mức lệ phí nêu trên áp dụng thống nhất trong cả nước. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định mức thu lệ phí khác với quy định nêu trên trên cơ sở cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép áp dụng tại địa phương thì áp dụng mức thu được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó.

Văn Linh (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn