Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”

Theo Trang thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ mps.gov.vn, Bộ Công an đã có Thông báo về tổ chức khủng bố mang tên “Triều đại Việt”. Theo đó, Tổ chức kh...

Tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

Ngày 6-1-2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và....

Thêm nhiều quyền lợi cho người lao động từ năm 2021

Bộ luật Lao động 2019 được kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20-11-2019, có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2021 có nhiều nội dung mới liên quan đến quy...

Giáo dục tốt để có nhận thức và hành vi đúng

Qua 3 năm thực hiện Kế hoạch 9738 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp l...

Bộ Y tế ra Chỉ thị thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31-12-2020, Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị 26/CT-BYT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và bảo đảm công tác y....

Những quy định mới về thi Bằng lái xe áp dụng từ 1-1-2021

Từ 1-1-2021, một số quy định mới về thi bằng lái xe tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sẽ chính thức c...

Quy định mới về thẻ Bảo hiểm y tế

Ngày 3-12-2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) để sử dụng thống nhất trong phạm vi....

Các trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ

Ngày 27-11-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP (NĐ 137) về quản lý, sử dụng pháo. Theo đó, Nghị định này đã quy định cụ thể những trường hợ...

Quy định mới về thi tuyển công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cụ thể về thi tuyển công chức.

Quy định mới về hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với quân nhân

Thông tư số 136/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 12-12-2020 quy định về hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với quân nhân như sau: