Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.

Quy định rõ việc kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30-10-2016, quy định về...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 28-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Điều kiện hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ khi sinh đủ 2 con

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực...

Một số điểm mới về bảo hiểm bắt buộc đối với ô tô, xe máy theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP

Nghị định 03/2021/NĐ-CP (NĐ 03) do Chính phủ ban hành ngày 15-1-2021 thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP (NĐ 103) ngày 16-9-2008 của Chính phủ về bảo hi...

Dịch vụ đổi tiền mới-hành vi vi phạm pháp luật

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp cận Tết, dịch vụ đổi tiền mới lại rộ lên nhằm đáp ứng nhu cầu đổi tiền mệnh giá nhỏ để lì xì, đi chùa… của người dân. Mặc dù đã....

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

Theo Thông tư 112/2020/TT-BTC, lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) được giảm 50% trong thời gian 6 tháng, từ tháng 1 đến hết tháng 6-2021.

Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”

Theo Trang thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ mps.gov.vn, Bộ Công an đã có Thông báo về tổ chức khủng bố mang tên “Triều đại Việt”. Theo đó, Tổ chức kh...

Tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

Ngày 6-1-2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và....

Thêm nhiều quyền lợi cho người lao động từ năm 2021

Bộ luật Lao động 2019 được kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20-11-2019, có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2021 có nhiều nội dung mới liên quan đến quy...