Đảng bộ Lữ đoàn Không quân Hải quân 954: Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26 và 27-5, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Đảng bộ Lữ đoàn 954 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy v...

Vùng 2: Tập huấn sử dụng khí tài thông tin Vsat

Từ 27 đến 29-5, tại Căn cứ Hải quân Long Sơn, TP. Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tập huấn khai thác sử dụng khí tài thông tin Vsat cho hơn 100....

Vùng 2 Hải quân: Hội nghị đối thoại dân chủ cơ sở quý II

Sáng 27-5, tại Căn cứ 696 (Nhơn Trạch, Đồng Nai), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ quý II với cán bộ, chiến sĩ Căn cứ 696, Kho....

Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 151: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng quan sát và quản lý vùng biển

Ngày 25 và 26-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tiểu đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Trầ...

Vùng 5 Hải quân: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ sở năm 2020

Ngày 27-5, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ sở năm 2020.

Đại hội Đảng bộ Công ty Hoa tiêu Tân cảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22 và 23-5, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Hoa tiêu Tân cảng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng g...

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 681 lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 25 và 26-5, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Đảng bộ Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại...

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 147: Dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng

Ngày 25 và 26-5, tại Quảng Ninh, Đảng bộ Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Bí thư....

Đảng bộ Trung đoàn 196 tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 25 và 26-5, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ Trung đoàn 196 tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Chu...

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 682: Xây dựng Lữ đoàn "Chính quy kỷ luật, gương mẫu đi đầu, an toàn làm chủ, quyết chiến quyết thắng"

Ngày 25 và 26 -5, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Đảng bộ Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân tổ chức đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá....