Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, Dân tộc ta, Nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp...

Học viện Hải quân: Tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

Ngày 16 và 17-5, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020. Tham gia d...

Viện Kỹ thuật Hải quân: Tọa đàm “Khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo, kiến tạo tương lai”

Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng 18-5, tại TP. Hải Phòng, Viện Kỹ thuật Hải quân tổ chức tọa đàm về công tác nghiên cứu khoa học với chủ đề “Kh...

Hồ Chí Minh - Người kiến tạo những giá trị “văn hóa tương lai”

Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là hành trình kiến tạo nên những giá trị văn hóa tương lai không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà cả nhân...

Thắng lợi trên không bắt đầu từ mặt đất

Những kỹ thuật viên thuộc Phi đội Ka-28, Lữ đoàn 954 được coi là “Bác sĩ của sát thủ săn ngầm”. Họ luôn thực hiện nghiêm ngặt các quy định, điều lệ công tác....

Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân lần thứ II

Ngày 16 và 17-5, tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ Lữ đoàn 189 Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô đốc Đoàn....

Đảng bộ Nhà máy X28: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật vũ khí dưới nước

Ngày 15 và 16-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Ngô Văn Thành, B...

Kiên định, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, được giác ngộ lý luận cách mạng và trở thành một người cộng sản chân chính, lãnh tụ của Đảng và của dân tộ...

Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân: 300 chiến sĩ mới được kiểm tra 3 tiếng nổ

Từ ngày 10 đến 16-5, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân đã thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ cho 300 chiến sĩ mới.

Nhà máy Z753, Cục Kỹ thuật: An toàn, vệ sinh lao động là khâu then chốt

Nhiều năm qua, Nhà máy Z753 luôn hoàn thành tốt vượt các chỉ tiêu sản xuất trong năm từ 6% đến 40 %. Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy luôn làm tốt công tác an t...