Xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải quân trong sạch vững mạnh tiêu biểu là nhân tố quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

* Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân

HQ Online -

Nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đảng ủy Quân chủng Hải quân luôn đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, lãnh đạo Quân chủng hoàn thành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo, nhận định, đánh giá đúng tình hình, chuẩn bị chu đáo, toàn diện về tư tưởng, tổ chức, lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện đúng phương châm, xử lý bình tĩnh, nhanh nhạy, khôn khéo; chỉ huy điều hành, xử lý các tình huống kiên quyết, kịp thời, đúng đối sách khi nước ngoài xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam; góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và mối quan hệ hữu nghị với các nước.

Đảng ủy đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo và chủ động triển khai Đề án xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại; điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; tổ chức tiếp nhận, đưa vào đội hình chiến đấu các đơn vị mới, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.

Quân chủng thực hiện tốt đột phá về huấn luyện “Cơ bản, làm chủ VKTBKT và thực hiện qui tắc an toàn”, lấy mục tiêu bảo vệ chủ quyền và xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện; tăng cường huấn luyện, diễn tập thực binh, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và làm chủ VKTBKT cho cán bộ, chiến sĩ.

Đảng ủy đã lãnh đạo đổi mới nội dung, chương trình đào tạo ở Học viện Hải quân, Cao đẳng kỹ thuật Hải quân; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng trong dạy và học; đưa ngoại ngữ là một trong những nội dung bắt buộc để thi tốt nghiệp ở Học viện Hải quân; gắn nhà trường với đơn vị.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Hải quân thăm, kiểm tra Tàu 015 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Trọng Thiết

Lãnh đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, đối ngoại quốc phòng; thực hiện hiệu quả các đề án về công tác kỹ thuật theo lộ trình, kế hoạch; nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, tự chủ trong sản xuất vật tư kỹ thuật; tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Đảng ủy có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển gắn với thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn đóng quân; xây dựng các công trình kinh tế-quốc phòng, tạo chuyển biến mới về thế và lực, chủ quyền Tổ quốc trên bình diện pháp lý, thực địa, thực tế, về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế trên các vùng biển, đảo. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với các quân khu, các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương, tỉnh thành ven biển huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát huy tốt vai trò của lực lượng dân quân tự vệ biển.

Triển khai các giải pháp đồng bộ, sáng tạo xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị; chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ; nhất là trước những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn kiên định, vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phong trào thi đua quyết thắng có nhiều đổi mới, kịp thời phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình mới và cách làm mới; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân”, gắn Cuộc vận động với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”... Trong khó khăn, gian khổ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ Hải quân” luôn tỏa sáng, được Đảng và Nhà nước, Nhân dân đánh giá cao.

Công tác dân vận, tuyên truyền biển, đảo tiếp tục đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Quân chủng hiện đại; ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 63 tỉnh, thành và 15 cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí. Công tác chính sách, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội được triển khai tích cực, hiệu quả. Các tổ chức quần chúng được chăm lo xây dựng, hoạt động nền nếp.

Các doanh nghiệp Hải quân chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi mô hình quản trị, mở rộng cơ sở hạ tầng, liên doanh, liên kết, tăng sức cạnh tranh; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; kết hợp quốc phòng với kinh tế đúng pháp luật, tăng trưởng tốt, thu nhập bình quân người lao động bảo đảm; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Lãnh đạo, triển khai chặt chẽ, hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng nhất là các hoạt động tuần tra chung, tổ chức nhiều đoàn và các tàu thăm, giao lưu, hội thảo, diễn tập, duyệt binh hải quân với nhiều nước; tích cực tham gia các diễn đàn, cơ chế hợp tác hải quân đa quốc gia, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, nâng cao vị thế của Hải quân trên trường quốc tế.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân thăm, kiểm tra Tàu 015 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Trọng Thiết

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch vững mạnh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của trên, triển khai nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân chủng và các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động; cán bộ, đảng viên luôn kiên định, vững vàng trước khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp học tập nghị quyết của đảng, nhất là các đơn vị đảo, nhà giàn, các tàu hoạt động dài ngày trên biển; nghiên cứu, bổ sung những vấn đề thực tiễn đặt ra; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng.

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương với các mô hình cụ thể, thiết thực.

Chủ động sửa đổi, bổ sung qui chế lãnh đạo, nhất là trên các mặt công tác trọng yếu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; kiện toàn cấp ủy các cấp, nhất là đơn vị mới thành lập, chia tách, sáp nhập; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt, nguồn nhân lực chất lượng cao; tích cực bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, đoàn kết, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở. Có chính sách thu hút, động viên cán bộ yên tâm công tác nơi địa bàn đặc thù; tích cực giải quyết chế độ nhà ở, đất ở, góp phần cải thiện đời sống cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân chủng được tăng cường; chỉ đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các vụ việc vi phạm kỷ luật; tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật ở mức thấp.

Thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên biển, nhất là yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra nhiều yêu cầu mới và khẩn trương hơn, Đảng ủy Quân chủng Hải quân xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ TSVM, gương mẫu, tiêu biểu.

Trước hết là tăng cường xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương; tham mưu với trên về đường lối quân sự, quốc phòng và các giải pháp bảo vệ Tổ quốc trên hướng biển. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phương pháp giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đối tượng; thông tin, định hướng nhanh, chính xác các vấn đề mới. Cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, tích cực đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm.

Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng; coi trọng bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới. Thực hiện tốt nội dung xây dựng văn hoá, kết hợp giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật với tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng. Xây dựng, thực hành hệ giá trị đạo đức phù hợp với điều kiện mới, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá".

Hai là, tiếp tục xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng vững mạnh về tổ chức; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt của chi bộ. Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp sát với từng tổ chức đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu. Tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng, rà soát và sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Xây dựng cấp uỷ viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị chủ trì các cấp thật sự tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm cao, uy tín, nói đi đôi với làm.

Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 109 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 1348 của Đảng uỷ Quân chủng về xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quân cấp chiến dịch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; nhất là trong nhận xét, đánh giá, sử dụng cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, số lượng, cơ cấu hợp lý, uy tín trong tập thể, có sức khỏe và độ tuổi phù hợp; kiên quyết không đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, không theo quy hoạch; từng bước hạn chế điều động, luân chuyển cán bộ để được đề bạt quân hàm. Tăng cường bồi dưỡng cán bộ kế cận, kế tiếp, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, liên tục, vững chắc gắn với sàng lọc, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, sai phạm, tiêu cực; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, xử lý nghiêm cấp uỷ, cá nhân vi phạm nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ. Đề xuất với trên có chính sách đặc thù nhằm thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tập trung kiểm tra, giám sát cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ trì trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; nhất là chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn; phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử... xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa những hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có vùng cấm.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác khoa học, hiệu quả.

Thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và đề cao trách nhiệm cá nhân theo phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”,  từng cấp uỷ viên, đảng viên và các tổ chức đảng phải thường xuyên “tự soi, tự sửa”.  Tiếp tục thực hiện mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” và “Chi bộ 4 tốt”. Phát huy vai trò của các tổ chức đảng, cấp uỷ viên, đảng viên, cán bộ chủ trì, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; giữ vững, thực hiện tốt mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, giữa lãnh đạo với quản lý, chỉ huy, điều hành, giữa chủ trương và tổ chức thực hiện trên cơ sở nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng. Đổi mới cách ra nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện ở các cấp.                                                                                                                  

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn