Vùng 5 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới năm 2018

HQ Online -

Ngày 12 và 13-4, tại Trường bắn Mũi Ông Đội, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho 590 chiến sĩ mới.

Nội dung kiểm tra là bài 1 bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày bằng súng tiểu liên AK ở tư thế nằm bắn. Đây là bài bắn cơ bản đầu tiên trong chương trình huấn luyện chiến sĩ mới, cũng là lần đầu bộ đội được tiếp xúc, thao tác với đạn thật.

Bộ đội thực hành động tác bắn

Để nội dung kiểm tra đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, động viên tinh thần bộ đội, tổ chức phát động thi đua đột kích ở các cấp đồng thời chuẩn bị tốt mọi mặt về thao trường, vũ khí trang bị, bia bắn, vật chất phục vụ kiểm tra.

Báo kết quả quả kiểm tra của bộ đội

Quá trình kiểm tra, chiến sĩ mới đã tuân thủ nghiêm yếu lĩnh, động tác, thao tác thuần thục, bình tĩnh tự tin, hoàn thành tốt nội dung theo chương trình đã được huấn luyện.

Kết quả: 78% đạt yêu cầu, 50,36% khá, giỏi; đơn vị đạt khá; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đại tá Nguyễn Duy Tỷ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 tặng hoa động viên bộ đội bắn giỏi

Tin, ảnh: Vũ Khương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn