Vùng 4 kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

HQ Online -

Ngày 5-8, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Vùng 4 Hải quân đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị trong Vùng.

Đoàn công tác kiểm tra khu cách ly tập trung của Vùng

Tại các đơn vị đến kiểm tra, đoàn công tác đều ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị cũng như ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhất là công tác tuyên truyền các nội dung chỉ thị, công điện của Ban chỉ đạo các cấp về các biện pháp phòng, chống dịch. Các đơn vị trong Vùng đã chủ động rà soát, kê khai dịch tễ đối với quân nhân đi công tác, đi phép; chuẩn bị các khu vực cách ly, mua sắm trang thiết bị để phòng, chống dịch.

Việc kiểm tra các đơn vị trong toàn Vùng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao ý thức tự giác, chấp hành các quy định và chuẩn bị sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị trước những diễn biến mới của dịch bệnh ở các địa phương trong cả nước.

Tin, ảnh: Đức Thu, Viết Bằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn