Vùng 4 Hải quân: Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

HQ Online -

Từ 13 đến 16-10, Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Toà án Khu vực Quân chủng Hải quân tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 cho hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng.

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật tại Lữ đoàn 101, Vùng 4

Trong 4 ngày làm việc với các đơn vị thuộc Vùng 4, Thượng tá Nguyễn Kim Việt, Chánh án Toà án Khu vực Quân chủng Hải quân và các báo cáo viên đã tiến hành phổ biến 2 chuyên đề: Luật Dự bị động viên và Luật Phòng chống tác hại rượu, bia.

Giáo dục, phổ biến pháp luật là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật của quân nhân, công nhân viên quốc phòng trong toàn Vùng; từ đó, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, chấp hành nghiêm các qui định của quân đội, đơn vị.

Tin, ảnh: Vi Long

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn