Vùng 3 trao thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia giải thưởng Nguyễn Phan Vinh

HQ Online -

Sáng 15/4, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị trao thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia giải thưởng Nguyễn Phan Vinh. Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng dự, chủ trì. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 trao thưởng các tập thể, cá nhân

Vùng 3 có 23 sáng kiến tham gia dự thi Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ XIII năm 2024 của Quân chủng Hải quân, trong đó có 12 sáng kiến đạt giải (1 giải A, 4 giải C, 7 giải Khuyến khích) và 1 tập thể được Bộ Tư lệnh Hải quân khen thưởng vì có thành tích tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tham gia giải thưởng.

Đây là nguồn động viên, quan tâm kịp thời của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 đối với các tập thể, cá nhân nhằm khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học, phát huy sâu rộng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở từng cơ quan, đơn vị phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ.

Dịp này, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã trao giấy chứng nhận cho 4 tác giả, nhóm tác giả đạt giải cao trong Cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 70 năm Ngày ký hiệp định Giơ- ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Viêt Nam.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn