Vùng 3 Hải quân: Hưởng ứng Ngày chạy thể thao do CISM phát động

HQ Online -

Sáng 25-2, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Ngày chạy thể thao do Hội đồng thể thao quân sự thế giới (CISM) phát động và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Tham gia chạy có hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ của Vùng với quãng đường chạy dài hơn 5 km.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 trên đường chạy 

Việc tham gia “Ngày chạy CISM” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân góp phần tích cực thực hiện đường lối đối ngoại quân sự của Đảng, Nhà nước ta đồng thời, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp, giữ nước”.

Tin, ảnh: Xuân Hưởng, Văn Lợi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn