Vùng 1 Hải quân: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII

HQ Online -

Ngày 12-1, tại Hải Phòng, Đảng ủy Vùng 1 Hải quân đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII của Đảng. 357 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng; cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng đã tham dự hội nghị. 

 

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang phát biểu quán triệt tại hội nghị

Trong thời gian một ngày, các đại biểu được học tập 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng yêu cầu các đại biểu, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng đảng bộ, chi bộ và từng cương vị chức trách, từ đó tạo sự thống nhất cao trong toàn Vùng, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ TSVM, Vùng VMTD, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn