Vùng 1 Hải quân: Nâng cao chất lượng đảm bảo kỹ thuật

HQVN -

Vùng 1 Hải quân là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tuần tra, tuần tiễu quản lý và bảo vệ vùng biển phía Bắc của Tổ quốc. Trong những năm qua, cùng với các mặt công tác khác, Vùng đã làm tốt công tác đảm bảo kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về công tác kỹ thuật (CTKT) và Cuộc vận động 50 (giai đoạn 2016-2020) của Bộ Quốc phòng và điểm CTKT năm 2018 của Quân chủng Hải quân, Ngành Kỹ thuật Vùng 1 Hải quân đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngành Kỹ thuật Vùng 1 đã tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, có chất lượng tàu, xe, tăng thiết giáp, VKTBKT cho các nhiệm vụ của Vùng; trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bắn đạn thật, tìm kiếm cứu nạn...

 Biên đội tàu Vùng 1 Hải quân tuần tra trên biển

Đại tá Trần Văn Bang, Chủ nhiệm Kỹ thuật Vùng 1 Hải quân cho biết: Để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, cán bộ, nhân viên Ngành Kỹ thuật Vùng 1 đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp, tích cực phát huy trí tuệ, không ngừng đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị. Phòng Kỹ thuật đã siết chặt kỷ luật công tác ngành, duy trì nghiêm nền nếp chế độ CTKT, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, khắc phục triệt để những khâu yếu còn tồn tại. Phòng đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chế độ ngày kỹ thuật tuần, tháng, quý bảo quản; bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, tăng hạn sử dụng theo đúng quy trình, vòng đời của trang bị. Với quan điểm “Công tác Kỹ thuật phải đi trước một bước”, “Bảo đảm trang bị tại đơn vị cũng như bảo đảm cho trang bị thực hiện nhiệm vụ dài ngày”, kho vật tư, phụ tùng (Zip) luôn bảo đảm cơ động theo VKTBKT trong quá trình hoạt động cũng như tại đơn vị.

Trung tá Bùi Quang Huy, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân khẳng định: Để đảm bảo và giữ vững hệ số kỹ thuật, trên cơ sở chỉ đạo của Phòng Kỹ thuật Vùng, hàng ngày tất cả các tàu chiến đấu của Lữ đoàn đều phải thực hiện chế độ sấy VKTBKT trước khi huấn luyện, công tác. Công việc này đã được đơn vị duy trì nghiêm túc nhằm đảm bảo tình trạng kỹ thuật của tàu và VKTBKT hoạt động ổn định. Đối với thực hiện nội dung ngày kỹ thuật, các tàu của Lữ đoàn đều phải xây dựng kế hoạch thực hiện ngày kỹ thuật tuần, tháng, quý đúng quy định công tác kỹ thuật Hải quân.

Đại úy Cao Quốc Việt, Thuyền trưởng Tàu 266, Hải đội 7, Lữ đoàn 170 cho biết: Trên cơ sở kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt, trong ngày kỹ thuật, chúng tôi đều phần chia các ngành, các nhóm bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT tại các vị trí chiến đấu. Các nội dung thực hiện ngày kỹ thuật đều được ghi chép nhật ký sổ sách chuyên môn theo đúng quy định.

Ngày kỹ thuật trên Tàu 201, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân

Cũng theo Đại tá Trần Văn Bang, trong ngày kỹ thuật, theo phân cấp, từ cơ quan kỹ thuật của vùng, lữ đoàn, hải đội cử cán bộ theo chuyên ngành xuống các tàu theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra. Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có sự cố hỏng hóc ngoài khả năng tự sửa chữa ở tàu, cơ quan kỹ thuật của Vùng sẽ báo cáo và xây dựng kế hoạch đưa tàu về các trạm sửa chữa của Vùng hoặc các nhà máy của Quân chủng để kịp thời sửa chữa.

Xác định yếu tố con người là then chốt, quyết định đến vấn đề giữ tốt, dùng bền đối với VKTBKT, toàn Vùng đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, tích cực chủ động xây dựng nguồn nhân lực. Hằng năm, Phòng Kỹ thuật đã tham mưu cho thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các đơn vị tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ trực tiếp quản lý, khai thác VKTBKT; thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận độc lập khai thác VKTBKT theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh Hải quân.

Vùng cũng phối hợp chặt chẽ với các nhà máy, Viện Kỹ thuật Hải quân và đối tác trong bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị, nhất là duy trì đồng bộ vũ khí đạn đặc chủng; đẩy mạnh nội dung làm chủ và phối hợp trong huấn luyện làm chủ VKTBKT cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp khai thác trang bị. Phòng Kỹ thuật cũng phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ, hướng dẫn của cơ quan Cục Kỹ thuật Hải quân theo từng nội dung theo từng chuyên ngành; sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của các chuyên ngành Cục Kỹ thuật kết hợp với phát huy nội lực của đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện các nội dung xây dựng đơn vị điểm cũng như nâng cao năng lực của các cơ sở bảo đảm kỹ thuật.

Những kinh nghiệm, giải pháp cũng như kết quả đã đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề để Ngành Kỹ thuật Vùng 1 tới tiếp tục nâng cao hiệu quả, việc tìm ra những phương thức bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT mới, hiện đại, theo vòng đời, theo đúng quy trình, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Vùng cũng tiếp tục đề nghị trên đầu tư, củng cố các cơ sở bảo đảm kỹ thuật tại các đơn vị, nâng cao năng lực sửa chữa trang bị mới; bổ sung đầy đủ bộ Zip cho các tàu. Toàn Ngành Kỹ thuật nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện CTKT tại đơn vị, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật, đồng bộ VKTBKT cũ, làm chủ VKTBKT mới, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được phân công.

Bài, ảnh: Phương Thúy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn