Tuổi trẻ Lữ đoàn 147: Tọa đàm “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

HQ Online -

Tối 12/5, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân tổ chức tọa đàm “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Thượng tá Lê Tuấn Anh, Phó Chính ủy Lữ đoàn dự và chỉ đạo. Tham gia buổi tọa đàm còn có đại biểu các đơn vị kết nghĩa cùng hơn 600 cán bộ, chiến sĩ.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, khẳng định vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những phẩm chất, giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; chia sẻ những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới…

Các đại biểu tham gia tọa đàm

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, kịp thời ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tọa đàm là hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và chào mừng đại hội đoàn các cấp trong Quân chủng.

                                                                    Tin, ảnh: Đoàn Hiệp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn