TUỔI TRẺ HẢI QUÂN XUNG KÍCH, SÁNG TẠO BẢO VỆ BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC (*)

Phát biểu của Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân

Kính thưa các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng!

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, Quân chủng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” trong Thanh niên Hải quân năm 2020 và tổng kết, trao Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ X. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, xin gửi tới các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 21 nghìn đoàn viên, thanh niên trong Quân chủng lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Thanh niên là rường cột của nước nhà”, “Người chủ tương lai của đất nước”, “Là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”. Thấm nhuần quan điểm, tư tưởng của Người, trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, đoàn viên thanh niên luôn là đội dự bị tin cậy, là đội quân xung kích cách mạng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó. “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” trở thành tư tưởng, hành động của tuổi trẻ trong suốt những năm tháng đấu tranh gian khổ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nhìn lại chặng đường hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam, mỗi chiến công xuất sắc, mỗi thành tựu nổi bật, mỗi tấm gương chiến đấu anh hùng trên tất cả các lĩnh vực chiến đấu, SSCĐ, xây dựng đơn vị VMTD, công tác xây dựng đảng, công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu xây dựng và hình thành cách đánh độc đáo của Hải quân Nhân dân Việt Nam, lao động sản xuất, làm kinh tế đều do lớp lớp các thế hệ đoàn viên, thanh niên của Quân chủng viết nên. Tổ chức đoàn và thanh niên có quyền tự hào về những thành tích, chiến công và truyền thống hào hùng đó. Các thế hệ thanh niên Hải quân hôm nay tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của Quân chủng, bám sát tình hình, nhiệm vụ, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, giữ vững truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới đất nước, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, tổ chức nhiều phong trào hoạt động thiết thực như phong trào “Thanh niên Hải quân thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Mẫu mực xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật và an toàn giao thông”; “Xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công; bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc”.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Hải quân luôn xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ chiến thuật, nắm vững và làm chủ các loại VKTBKT, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng trao thưởng cho các gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Vũ Hưởng 

Từ thực tiễn các phong trào hoạt động của tuổi trẻ, xuất hiện nhiêu tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều công trình, sáng kiến ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị. Những “Gương mặt trẻ tiêu biểu” trong Thanh niên Hải quân năm 2020 và các công trình đạt Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ X, một lần nữa khẳng định năng lực, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Hải quân chúng ta.

Thay mặt Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích của tuổi trẻ Quân chủng, đặc biệt là thành tích của “10 gương mặt trẻ tiêu biểu” Hải quân năm 2020 và các tác giả, nhóm tác giả được nhận Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ X hôm nay.

Thưa các đồng chí!

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Biển Đông vẫn là nơi cạnh tranh chiến lược của các nước lớn. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá ta trên nhiều lĩnh vực, trong đó thanh niên vẫn luôn là đối tượng chủ yếu để chúng tập trung lôi kéo, mua chuộc, thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình.

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cơ bản hiện đại vào năm 2025, hiện đại vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đặt ra những yêu cầu mới, hết sức nặng nề, khó khăn.

Từ những đặc điểm trên, để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác đoàn, huy động sức mạnh to lớn của đoàn viên, thanh niên trong Quân chủng, đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương về công tác thanh niên Quân đội thời kỳ mới. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Quân chủng để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động đúng hướng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu’.

Hai là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Hải quân xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công; bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc”;  hướng trọng tâm vào rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nâng cao sức khỏe, tri thức khoa học, trình độ quân sự, nếp sống văn minh, đoàn kết, dân chủ; thực sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là: Cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn hoạt động; chăm lo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay trên các lĩnh vực công tác, nhất là những cá nhân được tuyên dương lần này. Phấn đấu năm 2021 có nhiều cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, có thành tích xuất sắc, vượt trội hơn những năm qua. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn vừa hồng, vừa chuyên, làm nòng cốt trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên thời kỳ mới. Các đồng chí cán bộ đoàn phải thấy rõ được vinh dự và trách nhiệm của mình trong học tập, công tác. Thường xuyên tu dưỡng học tập và rèn luyện, giữ vững và phát huy những thành tích kết quả đã đạt được, luôn là tấm gương sáng, tiêu biểu, mẫu mực cho mọi đoàn viên, thanh niên phấn đấu học tập và noi theo.

Bốn là: Hội đồng bình chọn, hội đồng giải thưởng các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy nội dung, biện pháp, kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng các gương mặt trẻ tiêu biểu; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt bình xét, lựa chọn các gương mặt trẻ tiêu biểu, các công trình xuất sắc để đề nghị trao giải, tuyên dương ở cấp mình và cấp trên.

Tàu 012-Lý Thái Tổ tham gia  duyệt binh tàu quốc tế tại Thái Lan. Ảnh: Vũ Hưởng

Năm là: Hôm nay, chúng ta được chứng kiến nhiều nhóm tác giả, các gương mặt điển hình trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sáng kiến, cải tiến VKTBKT trên các lĩnh vực. Tôi mong muốn đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Hải quân Việt Nam anh hùng, xung kích, đi đầu trong huấn luyện, SSCĐ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; cùng với các kỹ sư, các nhà khoa học của Quân chủng xung kích tiếp cận, ứng dụng những thành tựu của Cuộc cách mạng Công Nghiệp lần thứ 4, nghiên cứu, sáng chế, cải tiến, sản xuất vũ khí đặc chủng của Hải quân, góp phần cho Quân chủng từng bước tự chủ về VKTBKT. Đồng thời phát huy phẩm chất sáng tạo, đức tính kỷ luật của người lính trên mặt trận lao động sản xuất, làm kinh tế, góp phần thực hiện tốt chức năng “đội quân lao động sản xuất” của Quân chủng. Những đồng chí được tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và đạt Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần này không được thỏa mãn dừng lại, cần tiếp tục phấn đấu, giữ vững vai trò hạt nhân, nòng cốt, trong phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Quân chủng.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Với niềm tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay, tôi mong rằng các đồng chí hãy phấn đấu, bằng nghị lực, lòng nhiệt huyết và khát vọng, tiếp tục phát huy cao độ tính xung kích, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng rất đỗi vinh quang của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng chúng ta.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 (* Tít của bài do Báo Hải quân Việt Nam đặt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn