Tư lệnh Hải quân kiểm tra Học viện Hải quân

HQ Online -

Sáng 16-6, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đến thăm, kiểm tra Học viện Hải quân. 

Giám đốc Học viện đã báo cáo đồng chí Tư lệnh Hải quân kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, các nội dung xây dựng Học viện chính quy mẫu mực, ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác chỉ huy, quản lý, điều hành, đào tạo...

Tư lệnh Hải quân kiểm tra phòng học ngoại ngữ

Tư lệnh Hải quân kiểm tra phòng học chuyên dụng của Khoa Vũ khí dưới nước 

Tư lệnh Hải quân đã kiểm tra công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện chiến đấu, diễn tập tổng hợp của Học viện; thăm, kiểm tra các phòng học chuyên dùng có ứng dụng công nghệ mô phỏng hiện đại; các phòng học ngoại ngữ, tin học tại khu giảng đường đa năng; kiểm tra và nắm tình hình tổ chức thi tốt nghiệp cho các đối tượng năm 2020.

Tư lệnh Hải quân tham quan Nhà Truyền thống Học viện Hải quân

Tư lệnh Hải quân ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực khắc phục khó khăn, những kết quả đạt được của Học viện Hải quân thời gian qua và yêu cầu, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ; giữ vững và phát huy hơn nữa thành tựu của công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học. Học viện cần chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng công tác SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hoá quân sự. Học viện cần tiếp tục khai thác hiệu quả các hệ thống mô phỏng, phòng học chuyên dùng và phương tiện tàu thuyền; nâng cao chất lượng thực tập, diễn tập tổng hợp cho các đối tượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

                                                                                 Tin, ảnh: Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn