Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân: Khai giảng năm học 2019-2020

HQ Online -

Sáng 18-9, tại TP. Hồ Chí Minh, cùng với các học viện, nhà trường trong toàn quân, Trường Cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Hải quân đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đại tá Hoàng Minh Sơn, Phó Tham mưu trưởng Hải quân tham dự; Đại tá Lê Duy Sinh, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì buổi lễ.

Đại tá Hoàng Minh Sơn, Phó Tham mưu trưởng Hải quân phát biểu

Năm học 2018-2019, Trường CĐKT Hải quân đã đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng đơn vị. Kết quả học tập 98,95% đạt yêu cầu; 51,58% khá, giỏi. Kết quả thi tốt nghiệp 99,53% đạt yêu cầu; 44,3% khá, giỏi; tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt 98,9%. Công tác tuyển sinh các đối tượng vào trường đạt gần 90% chỉ tiêu, nhiều đối tượng đạt 100% chỉ tiêu như đối tượng sơ cấp kỹ thuật và hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật.

Các đại biểu tham dự lễ 

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có 8 đề tài, sáng kiến được thực hiện, trong đó đã nghiệm thu xong 5 đề tài, sáng kiến (3 cấp Bộ Quốc phòng và 2 cấp Quân chủng), đang tiếp tục thực hiện 3 đề tài, sáng kiến (1 cấp Bộ Quốc phòng và 2 cấp Quân chủng). Toàn trường đã nghiên cứu, xây dựng được 44 giáo trình, tài liệu và đã nghiệm thu xong 21 giáo trình, tài liệu, hiện đang thực hiện 23 giáo trình, tài liệu còn lại.

Khối học viên duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng

Bước vào năm học mới, Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch và chỉ thị của trên về công tác giáo dục-đào tạo; triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo theo đúng chức năng nhiệm vụ, bảo đảm khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn của trường; tiếp tục đổi mới qui trình, nội dung chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, phù hợp với đối tượng đào tạo, liên thông giữa các bậc học và vũ khí, trang thiết bị hiện đại của Quân chủng; thực hiện nghiêm Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; thông tư, hướng dẫn, kế hoạch của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và Ban tuyển sinh quân sự Quân chủng Hải quân. Triển khai xây dựng mới, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần thi, tốt nghiệp cho các đối tượng đào tạo để áp dụng từ học kỳ I, năm học 2019-2020; khai thác có hiệu quả “Dự án nâng cao năng lực đào tạo”, “Dự án Xưởng thực hành vũ khí, khí tài điện tử”. Thực hiện nghiêm Thông tư 192/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xây dựng Nhà trường chính quy mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn