Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân: Tổ chức cho 350 học viên chuyên môn kỹ thuật thực tập

HQ Online -

Từ ngày 12-9 đến 17-10, Tiểu đoàn 457, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức cho 350 học viên Khóa 23, lớp đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật tàu thực tập tại các đơn vị trong toàn Vùng.

Một giờ thực tập của học viên

Các chuyên ngành thực tập gồm: Máy tàu, hàng hải, điện tàu, pháo tàu, tên lửa trạm, tên lửa bờ, ra đa, máy nổ, báo vụ và báo vụ kiêm tín hiệu.

Trong quá trình thực tập, học viên được tiếp xúc với những trang thiết bị kỹ thuật, áp dụng những kiến thức lý thuyết đã được trang bị vào thực tế công tác đồng thời làm quen với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

Kết thúc thực tập, Trung tâm sẽ đánh giá kết quả của học viên, qua đó làm tiền đề để xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi tốt nghiệp.

Tin, ảnh: Hữu Trang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn