Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật – Hậu cần Vùng 5 tổng kết nhiệm vụ năm 2023

HQ Online -

Ngày 26/11, tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật – Hậu cần Vùng 5 Hải quân tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật – Hậu cần Vùng 5 đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, SSCĐ; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện, hệ thống trực các cấp; thực hiện tốt công tác dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật; cấp phát, thu hồi, điều chuyển VKTB phục vụ cho công tác SSCĐ và huấn luyện chiến đấu đúng nguyên tắc, an toàn tuyệt đối.

Trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp xây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; nền nếp chính quy được duy trì thường xuyên; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời số lượng, chất lượng xe - máy, VKTBKT cho các nhiệm vụ.

Thượng tá Trần Văn Bé, Chỉ huy trưởng Trung tâm trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2023

Năm 2024, Trung tâm tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; duy trì nghiêm công tác huấn luyện, SSCĐ; bảo đảm tốt xe - máy, VKTBKT cho các hoạt động của Vùng và đơn vị. 

Đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ quản lý, làm chủ TBKT; tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn; phấn đấu không có vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, công tác và mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan...

Tại hội nghị, Trung tâm đã tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

                                                          Tin, ảnh: Văn Định, Minh Châu

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật – Hậu cần Vùng 5 có 4 tập thể và 19 cá nhân được thủ trưởng các cấp khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn