Trung đoàn 251 tổ chức thi nâng bậc ngành ra đa, thông tin năm 2018

HQ Online -

Từ 22 đến 24-5, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức thi nâng bậc thợ khai thác, vận hành ra đa, thông tin đối hải năm 2018 cho 30 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp đến từ các cơ quan, đơn vị Hải quân khu vực phía Nam.

Kỳ thi nhằm kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn, bồi dưỡng thêm cho các quân nhân về những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực và những kinh nghiệm quý trong vận hành khai thác ra đa, thông tin đối hải khi làm nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo ra đa quan sát, phát hiện mục tiêu quản lý vùng biển được phân công trong phạm vi khí tài trang bị, kịp thời báo cáo các mục tiêu về Sở chỉ huy các cấp góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Quang cảnh bế mạc hội thi

Các thí sinh đã trải qua các vòng thi: Trả lời lý thuyết về kiến thức, nhận thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong vận hành, khai thác vũ khí trang bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; thực hành vận hành, khai thác các loại ra đa và cách xác định, báo cáo các loại mục tiêu, cách thức, phương pháp chỉ thị mục tiêu với các đơn vị có liên quan.

Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Phạm Hồng Tráng, Phó Chủ nhiệm ra đa Hải quân, Chủ tịch Hội đồng thi đã biểu dương tinh thần cố gắng, hăng say và tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm của từng thí sinh trong học tập, ôn luyện, chấp hành các quy chế, quy định trong thời gian tập trung tại Trung đoàn 251 cũng như trong thực hành các nội dung thi.

Các thí sinh đã hoàn thành tốt các nội dung theo yêu cầu của kỳ thi. Kết quả 100% khá, giỏi (2 đồng chí giỏi).

Tin, ảnh: Văn Khol 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn