Trung đoàn 251: Kiểm tra bắn đạn thật súng bộ binh

HQ Online -

Sáng 14/6, tại trường bắn Lam Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng bộ binh năm 2024 đối với sĩ quan, QNCN và hạ sĩ quan - binh sĩ.

Nội dung nằm bắn súng tiểu liên AK

Nội dung kiểm tra gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1, mục tiêu nằm bắn bia số 4, quỳ bắn bia số 7, đứng bắn bia số 8, bia cố định ban ngày dành cho QNCN và hạ sĩ quan - binh sĩ; bắn súng ngắn K54 bài 1, mục tiêu bia 4b đứng bắn hai tay, bia 4b đứng bắn tay thuận, bia 4c đứng bắn nhanh hai tay và bắn bài 1b, mục tiêu bia 4b đứng bắn hai tay, bia 4c đứng bắn tay thuận, bia 4c đứng bắn nhanh hai tay, bia cố định ban ngày dành cho sĩ quan.

Các sĩ quan bắn súng ngắn K54

Đợt kiểm tra lần này là cơ sở để Trung đoàn đánh giá thực chất trình độ tổ chức huấn luyện, rèn luyện sức khỏe và khả năng vận dụng kiến thức, kỹ thuật được huấn luyện vào điều kiện thực tế các bài bắn. Từ đó, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục hạn chế trong huấn luyện cũng như quy trình tổ chức bắn đạn thật. Đây cũng là dịp rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ sự tự tin, kỹ năng sử dụng vũ khí.

Thủ trưởng Trung đoàn khen thưởng các cá nhân bắn giỏi

Kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu; 76,5% khá, giỏi. Đơn vị xếp lkhá.

                                                                             Tin, ảnh: Minh Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn