Tọa đàm “Thanh niên Lữ đoàn 147 Hải quân với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”

HQ Online -

Tối ngày 25-11, tại Quảng Ninh, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Thanh niên Lữ đoàn 147 Hải quân với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”. Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; đại biểu, đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa và gần 400 cán bộ, đoàn viên Lữ đoàn.

Các đại biểu trao đổi về pháp luật, kỷ luật

Các ý kiến đã đề cập đến thực trạng tình hình quản lý, giáo dục, chấp hành pháp luật, lỷ luật, bảo đảm an toàn và thực hiện văn hóa giao thông của của đoàn viên, thanh niên; những mặt hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Những tập thể có mô hình giáo dục pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông tốt; những cách làm hay, hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên trong toàn Lữ đoàn cũng được nêu gương tại tọa đàm.

Buổi tọa đàm nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

                                          Tin, ảnh: Đoàn Hiệp, Xuân Thìn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn