Tọa đàm “Thanh niên Hải quân gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật”

HQ Online -

Tối 11/11, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, các liên chi đoàn thuộc Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Thanh niên Hải quân gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật”.

Buổi tọa đàm ở Liên chi đoàn 452, Trung tâm huấn luyện Vùng 4

Nội dung tọa đàm tập trung vào: Thực trạng chấp hành pháp luật, kỷ luật ở đơn vị trong thời gian qua; việc chấp hành Chỉ thị 103, Thông tư 16 của Bộ Quốc phòng; Chỉ thị 3535, 7061 của Tư lệnh Hải quân và các quy chế, quy định của Vùng 4 và đơn vị.

Tại buổi tọa đàm cán bộ, đoàn viên cũng đã chia sẻ các mô hình hay, các làm sáng tạo và đề xuất nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình tổ chức, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Đăng Quyết

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn